Get Adobe Flash player

Kolegium Sędziów PZT

Kolegium Sędziów jest jedną ze statutowych komisji Polskiego Związku Tenisowego, zrzeszającą wszystkich polskich sędziów tenisowych.

Działa w oparciu o Statut PZT, uchwałę Zarządu PZT oraz Regulaminy Kolegium Sędziów.
Bezpośredni nadzór nad KS sprawuje Wiceprezes ds. sportowych, który jest przedstawicielem Zarządu PZT.

Władzami Kolegium Sędziów są:

 

Zadaniem Kolegium jest zaenie sędziom godziwych warunków pracy i umożliwienie rozwoju zawodowego. Mamy wyłączne prawo organizowania szkoleń sędziowskich i nadawania uprawnień sędziowskich, opracowujemy przepisy, procedury i regulaminy sportowe. Reprezentujemy sędziów na forum krajowym i międzynarodowym, pośredniczymy przy zatrudnianiu sędziów na wszystkie najważniejsze turnieje tenisowe w Polsce. Finanse Kolegium pochodzą w części z PZT, w części z opłat za licencje sędziowskie.

 
KONTAKT

Kolegium Sędziów PZT
Stadion Narodowy
Al. Księcia Józefa
Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
fax. 22 122 12 11
E-MAIL

BGŻ BNP Paribas

87 1600 1374 0003 0057 6053 3151

LOGOWANIE